مهدی ایزدی

فوتبالیست

عضویت در تیم های فجر سپاسی شیراز ،صنعت نفت ابادان،مس کرمان ،تیم ملی دانش اموزی بازیهای اسیایی،شاهین بوشهر،مقاومت تهران ، بازیکن سرعتی و باهوش قابلیت بازی با دو پا پست بازی هافبک چپ راست تحت نظر مربیانی از جمله (اقای جفعری و عزیزی )فجر شیراز،(اقای رهبری فرد ودست رس )نفت ابادان،(اقای حمید حسینخانی )مس کرمان،دعوت به انتخابی نوجوانان تیم ملی مرحله دوم(اقای داود عنبرستاتی)تیم ملی دانش اموزی،(اقای محسن بازدار)شاهین بوشهر،(اقای محمد فدایی )مقاومت

سوابق تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی

سوابق شغلی

فوتبالیست

فجر سپاسی شیراز

فوتبالیست

صنعت نفت ابادان

فوتبالیست

مس کرمان

فوتبالیست

شاهین بوشهر

فوتبالیست

مقاومت تهران

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

20%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%